οτι Κάτσει


Ένα podcast που ποτέ δεν θα καταλάβεις το θέμα του.

Θέλουμε να λέμε πως αυτό είναι η αθλητική επικαιρότητα.

Τέλος πάντων, ψιλά γράμματα. Ελπίζουμε να απολαύσεις κάθε λεπτό του podcast!


Παρουσιάζουν: Νίκος Λούρδας, Γιάννης Μαύρος


RSS Error: A feed could not be found at `https://anchor.fm/s/17c28564/podcast/rss`; the status code is `404` and content-type is `text/plain; charset=utf-8`